Integritets- och kakpolicy

1. Om SoFine
SoFine Foods B.V. (nedan: ”SoFine”, ”vi”, ”oss”), med säte på Sperwerweg 9, 6374 AG Landgraaf, Nederländerna, är ansvariga för behandling av personuppgifter enligt denna Integritets- och kakpolicy (nedan: ”Integritetspolicy”). Frågor om denna Integritetspolicy kan ställas till info@sofine.eu eller via 045 569 7940 med stöd av kontaktuppgifterna nedan på denna sida.

2. Denna Integritetspolicy
Denna Integritetspolicy innehåller information om SoFines behandling av dina personuppgifter (nedan: ”Personuppgifter”). Denna Integritetspolicy beskriver hur SoFine behandlar dina Personuppgifter, exempelvis när du fyller kontaktformuläret, ingår avtal med oss eller när du besöker vår webbplats www.sofine.eu (nedan: ”Webbplats”).

Om du använder SoFines tjänster innebär det att du godkänner Integritetspolicyn. Läs denna Integritetspolicy noggrant innan du använder våra tjänster. Du kan läsa, ladda ner och skriva ut Integritetspolicyn på vår Webbplats.

3. Vi behandlar följande personuppgifter
Med Personuppgifter avses all slags information som antingen direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. SoFine behandlar dina Personuppgifter till följd av att du använder våra tjänster och/eller eftersom du har överlämnat dem till oss. Nedan finns en översikt över de Personuppgifter vi behandlar:

Personuppgifter Syftet med användningen
Namn- och adressuppgifter
(Namn, adress, ort, telefon, e-post)KönFödelsedatum
För att ingå ett avtal med dig och för att kunna utföra detta.

För att skicka korrespondens och/eller nyhetsbrev till dig.

För att kontakta dig med anledning av en fråga, kommentar eller ett klagomål.

För att informera om förändringar av våra tjänster och produkter.

För att behandla en begäran.

För att behandla en jobbansökan.

Bankuppgifter för betalning (IBAN-nummer, förnamn och efternamn) För att utföra betalningar.

I princip har du alltid möjlighet att välja om du vill överlämna Personuppgifter till oss. Men vi vill ändå förtydliga att vi inte kan ingå några slags avtal med dig utan att ha tillgång till dina Personuppgifter. Dessutom har vår kundservice inte möjlighet att besvara vissa frågar utan att först behandla dina Personuppgifter.

4. Minderåriga
Det är inte vår avsikt att samla in Personuppgifter om besökare som är yngre än 16 år via Webbplatsen. Detta inte utan tillstånd från besökarens föräldrar eller vårdnadshavare. Men vi har ingen möjlighet att kontrollera att en besökare är äldre än 16 år. Vi rekommenderar därför föräldrar att vara delaktiga i barnens aktiviteter på internet för att förhindra att information om barnen samlas in utan vårdnadshavarens tillstånd. Om du vet att vi samlat in uppgifter om en minderårig utan ett sådant tillstånd, ber vi dig kontakta oss via info@sofine.eu så att vi kan radera informationen.

5. Skyddsåtgärder
SoFine har vidtagit tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att säkra dina Personuppgifter, i synnerhet mot förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi uppdaterar dessa skyddsåtgärder regelbundet. Trots det vill vi tydliggöra att det finns risker i samband med att skicka personuppgifter via internet och att vi inte helt kan garantera att de inte kommer tredje part till del. Om du anser att dina uppgifter inte är tillräckligt skyddade eller om det finns tecken på att de används på ett otillbörligt sätt, ska du kontakta vår kundservice via info@sofine.eu.

6. Hur länge vi sparar Personuppgifterna
SoFine sparar inte Personuppgifter längre än nödvändigt för de ändamål som beskrivs ovan och/eller för att fullgöra våra juridiska åtaganden. Det betyder exempelvis att vi behåller dina Personuppgifter till dess kundförhållandet upphör, till dess de ekonomiska transaktionerna är slutförda, och/eller så länge det är nödvändigt enligt den (lagenliga) lagringstiden.

7. Hyperlänkar
Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar till tredje parts webbplatser. SoFine har inget ansvar för dessa webbplatser. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn som respektive webbplatsägare har för mer information om med vilket syfte och i vilken omfattning aktören behandlar Personuppgifter, om dina rättigheter och möjligheter till inställningar för att skydda din personliga integritet. Vi är på inget sätt ansvariga för innehållet på dessa webbplatser eller det sätt på vilket ägaren till webbplatsen behandlar dina Personuppgifter.

8. Att dela Personuppgifter med tredje part
SoFine kommer bara att dela dina Personuppgifter med tredje part om du har givit ditt samtycke till detta, eller om det är nödvändigt att dela dina Personuppgifter med tredje part i) för att utföra avtalet, eller ii) om så krävs enligt lag. Om vi delar dina Personuppgifter med tredje part kommer vi att se till att vi ingått (bindande) avtal med denne tredje part innan Personuppgifterna delas, så att denne tillämpar samma säkerhetsnivå och konfidentialitet vad gäller dina Personuppgifter. SoFine är i egenskap av personuppgiftsansvarig fortfarande ansvarig för denna behandling. Uppgifterna kommer inte att användas utanför EES.

9. Berördas rättigheter
Gällande personuppgiftslagstiftning ger dig ett antal rättigheter:

  • Rätten att ta del av de Personuppgifter som vi samlat in från dig/eller om dig.
  • Rätten att rätta eller komplettera dina uppgifter om de är oriktiga eller ofullständiga eller om de är ovidkommande för det ändamål de samlats in.
  • Rätten att invända mot en viss användning av Personuppgifterna.
  • Rättigheter med hänsyn till automatiserat beslutsfattande och profilering.
  • Rätten att lämna in ett klagomål hos den nationella dataskyddsmyndigheten.
  • Under vissa omständigheter, rätten att begäran en begränsning av behandlingen dina Personuppgifter.
  • Under vissa omständigheter, rätten att radera de Personuppgifter vi har fått av och/eller om dig.
  • Under vissa omständigheter, rätten till dataportabilitet. Det omfattar bland annat att du har rätten att få dina uppgifter i en strukturerad, användbar och maskinläslig form,

För att vi ska försäkra oss om att det faktiskt är du som begär insyn i dina personuppgifter ber vi dig bifoga en kopia på ditt identitetsbevis. På denna kopia ska du maskera fotografiet, MRZ (machine readable zone, d.v.s. raden med nummer längst ner på passet), passnumret och personnumret. Detta är för att skydda din integritet.

10. Begäranden, frågor, kommentarer och klagomål
Om du vill utnyttja en eller flera av rättigheterna ovan eller om du har frågor, kommentarer och/eller klagomål om eller på denna Integritetspolicy eller det sätt på vilket SoFine behandlar dina Personuppgifter kan du kontakta oss på följande sätt:

E-post: info@sofine.eu
Telefonnummer: 045 (0)569 7940

SoFines målsättning är att besvara din begäran, fråga eller kommentar och/eller klagomål inom fyra veckor. Det är möjligt att du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar klagomålet eller det sätt på vilket vi behandlar dina Personuppgifter. Om så är fallet kan du kontakta den nationella dataskyddsmyndigheten och lämna in ett klagomål där.

11. Kakor, eller jämförbara tekniker, som vi använder
En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i webbläsaren på din dator, surfplatta eller telefon första gången du går in på Webbplatsen. SoFine använder uteslutande kakor med tekniska funktioner. De gör att Webbplatsen fungerar som den ska och att den exempelvis minns dina preferenser och inställningar. Dessa kakor används också för att Webbplatsen ska fungera ordentligt och på bästa sätt. Dessutom placerar vi kakor som sparar information om ditt besök på Webbplatsen så att vi kan erbjuda skräddarsytt innehåll och lämpliga annonser. Vi informerade dig om dessa kakor när du kom till vår Webbplats första gången och bad om ditt samtycke att placera dem på din enhet. Du kan förhindra att webbläsaren sparar cookies genom en inställning i webbläsaren. Dessutom kan du radera all information som sparats tidigare via webbläsarens inställningar. Här kan du läsa mer: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

SoFine placerar nödvändiga, funktionella, analytiska och spårande kakor.

Nödvändiga kakor: Detta är kakor som gör att du kan besöka Webbplatsen och att du kan använda vissa funktioner på Webbplatsen. Vi behöver inte ha ditt samtycke för att placera dessa kakor på enheten.

Funktionella kakor: Detta är kakor som gör att Webbplatsen minns de ändringar och inställningar du gör när du besöker Webbplatsen, som exempelvis när du ändrar språk- eller platsinställningarna. Vi behöver inte ha ditt samtycke för att placera dessa kakor på enheten.

Analytiska kakor: Detta är kakor som gör att vi kan ge dig med bättre online-upplevelse. Vi behöver i princip inte ha ditt samtycke för att placera dessa kakor på enheten.

Spårningskakor: Detta är kakor som ger oss möjlighet att erbjuda skräddarsydd reklam. Sådana kakor får vi bara placera om du har givit ditt samtycke till det. Det är kakor som exempelvis Google Adwords, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Dynamic Remarketing, Facebook Custom Audiences och Facebook Pixels. De ger möjlighet att använda riktad reklam till en lägre kostnad.

Dessa kakor gör det möjligt att:
– Spara information om vilka annonser du redan har sett. Det gör att vi kan undvika att du får se samma annons onödigt ofta.
– Spara information om hur många besökare som klickar på våra annonser.
– Spara information om hur många besökare som köper en tjänst av oss när de klickat på annonsen. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna analysera annonsernas effektivitet.
– Spara information om du redan har köpt vissa försäkringar eller tjänster av oss. Du kommer inte att få några onödiga annonser.

För mer information om vad Google gör med de uppgifter som sparas, hänvisar vi till Googles integritetspolicy (https://policies.google.com/privacy?hl=sv). Den ändras regelbundet. Vi har inte gett Google tillstånd att använda den inhämtade informationen för andra Google-tjänster.

För mer information om vad Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation) gör med de uppgifter som sparas, hänvisar vi till Facebooks integritetspolicy. Den ändras regelbundet. Vi har inte gett Facebook tillstånd att använda den inhämtade informationen för andra Facebook-tjänster.

Du kan avvisa eller godkänna användning av kakor genom att ändra webbläsarens inställningar. Om du vill radera, aktivera och/eller hantera de kakor som sparats på enheten, går du till menyn inställningar i webbläsaren. Även om du inte godkänner kakor kan du ändå få se annonser från oss. Det är nämligen inte alla annonser som använder kakor. Men kakorna gör det möjligt för oss att visa relevanta annonser och undvika onödiga annonser.

Ändringar
Denna Integritetspolicy kan ändras av oss. Ändringarna träder i kraft så snart den nya uppdaterade versionen publiceras på Webbplatsen. Vi rekommenderar därför att du läser Integritetspolicyn regelbundet. Denna Integritetspolicy uppdaterades senast den 15 september 2020.