SoGood

Het lijkt soms wat ver van je bord, maar geloof ons: wat jij kiest om te eten, heeft enorme impact op onze hele planeet. Door jouw keuzes kun je belangrijke zaken als minder CO2-uitstoot, biodiversiteit, diervriendelijkheid en natuurbehoud stimuleren.

Nou, door vaker te kiezen voor plantaardig eten. Wist je dat de productie van plantaardig eten veel vriendelijker is voor onze planeet is dan die van dierlijk eten zoals vlees, zuivel en eieren? Hoe dat precies zit, leggen we je graag uit…

 

Waarom plantaardig zo aardig is

Plantaardig eten is aardig voor het milieu, omdat het zo simpel is. Groenten en peulvruchten, de basis voor alle producten bij SoFine, worden eerst op duurzame wijze geteeld, hier maken wij weer allerlei lekkers van en jij eet het op. Duidelijk verhaal, toch?

 

En waarom dierlijk dat niet is…

Bij dierlijk eten ligt het allemaal wat ingewikkelder. Voor de sojabonen die als veevoer dienen, worden regenwouden gekapt en bestrijdingsmiddelen gebruikt. De koeien, kippen en varkens voor wie deze soja bedoeld is, krijgen tijdens hun vaak korte en dieronvriendelijke leven antibiotica toegediend en ze produceren vervuilende mest, maar het grootste probleem is de schadelijke broeikasgassen die ze uitstoten.

Vleesproductie is wereldwijd namelijk de grootste bron van broeikasgassen, zoals CO2 en methaan. Vooral koeien zijn berucht om hun vervuilende scheten. Bovendien eten ze 25 kilo veevoer (hierin zit die niet duurzaam geteelde soja) ‘in ruil’ voor maar 1 kilo rundvlees. Dan hebben we het nog niet eens gehad over vervuiling door transport, bodemuitputtingen uitstervende diersoorten. Brrr… Genoeg ellende. Tijd voor de oplossing: eet vaker plantaardig!

 

Ga net als SoFine voor duurzame soja

Nu weet je het: als je zelf vaker plantaardig eet, dan ben je beter bezig voor onze planeet. SoFine gebruikt voor al haar producten alleen 100% biologische, niet genetisch gemodificeerde soja. We willen natuurlijk niets te maken hebben met zaken als ontbossing en vervuiling!

 

Dit doen we om absoluut zeker van te zijn van de kwaliteit van onze soja:

  • We houden nauw contact met onze leveranciers uit Italië en Azië.
  • We weten precies waar en hoe de bonen worden geteeld.
  • We laten een onafhankelijk laboratorium steekproefsgewijs testen uitvoeren om er zeker van te zijn dat er geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt.

 

Vriendelijk zijn voor onze planeet vinden wij gewoon superbelangrijk!

 

Wist je dat…

… er bij de productie van 100 gram rundvlees 1500 liter drinkwater verbruikt wordt? Een groot verschil als je bedenkt dat voor de teelt van 100 gram soja maar liefst 7 keer minder/210 literdrinkwater nodig is!

…als we doorgaan met ons huidige eetpatroon waarin we met z’n alleen steeds meer vlees, zuivel en eieren eten, dat we in 2050 voor voldoende productie twee extra planeten nodig hebben?

…dat je tijdens je wekelijkse familiediner met steak per jaar evenveel CO2 uitstoot als met je complete jaarlijkse stroomverbruik in huis?